NON - STOP služba
+420 732 330 927

Veškeré informace

Kde objednat?

Kancelář Valašské Klobouky: V areálu Valašskoklobuckého podnikatelského centra, na adrese Masarykovo náměstí 103.

Kancelář Lidečko: Vedle areálu „Pila Lidečko“, na adrese Lidečko 530.

Co s sebou?

   ○  Občanský průkaz zesnulé osoby (pokud je k dispozici) nebo potvrzení o úmrtí
   ○  Rodný a oddací list zesnulé osoby (pokud je k dispozici)
   ○  Kartičku zdravotní pojišťovny zesnulé osoby
   ○  Oblečení pro zesnulého
   ○  Fotografii na parte (pokud chcete použít)
   ○  Občanský průkaz obstaravatele pohřbu

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ÚMRTÍ?

Pokud nastalo úmrtí doma?
Nejprve je potřeba zavolat praktického lékaře, případně záchrannou službu. Lékař vypíše tzv. ohledací list, případně nařídí provedení pitvy. Teprve poté zavolejte pohřební službu. Obléci zesnulého může rodina, nebo oblečení pouze nachystá a vyčká příjezdu pohřební služby.

Pokud nastalo úmrtí ve zdravotnickém zařízení?
Pozůstalí jsou kontaktováni personálem zařízení a vyzváni k vyzvednutí osobních věcí zesnulého. Pohřební služba zajistí převoz zesnulého. Pozůstalí mají právo na výběr pohřební služby, která zajistí důstojné rozloučení se zesnulým a vše co s tím souvisí.

Způsoby rozloučení:
   ○   V obřadní síni krematoria
   ○   Církevní obřad v kostele s následným uložením do hrobu
   ○   Církevní obřad v kostele s následným zpopelněním
   ○   Zpopelnění zesnulého bez účasti pozůstalých